Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do IX edycji programu stypendialnego „Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2020”. Inicjatywa skierowana jest do pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Operatorem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Program „Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2020” ma wspierać pracę i mobilność rezydentów literackich oraz tworzyć platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają ponadto okazję do promocji własnej twórczości.

O stypendium w tegorocznej edycji mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych.

W nadchodzącym roku 32 rezydentów literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech Instytucjach Goszczących tj. Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze w wybranym okresie od 1 maja do 12 czerwca 2020 r. lub od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,125 euro brutto (edycja wiosenna) lub 2,250 euro brutto (edycja jesienna), a także wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć aplikację poprzez stronę internetową.