Do 30 listopada br. trwa nabór do programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” na rok 2023. Instytucją zarządzającą inicjatywą jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Prognozowany budżet programu to 236 456 700 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także prezentacja zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

O dofinansowanie ramach inicjatywy mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, które nie są współprowadzone przez ministra, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej w systemie EBOI.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.