Do 30 listopada trwa nabór do XI edycji programu stypendialnego Wyszehradzkich Rezydencji Literackich, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt Wyszehradzkich Rezydencji Literackich odbywa się przy współpracy z Institut umeni w Pradze, Literarné informačné centrum w Bratysławie oraz Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie. Operatorem inicjatywy jest natomiast Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie pracy i mobilności Rezydentów Literackich oraz stworzenie platformy wymiany informacji. Program umożliwia także rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają także okazję do promocji własnej twórczości, skonfrontowania jej z odbiorcami, a także nawiązania dialogu, który pozwoli rozwijać ich projekty.

Inicjatywa skierowane jest do pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W tegorocznej edycji programu 32 Rezydentów Literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech Instytucjach Goszczących tj. w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze, w wybranym okresie: od 1 maja do 12 czerwca 2022 r. (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub od 1 września do 30 listopada 2022 r. (Standardowa Edycja Jesienna).

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne dofinansowanie w wysokości od 1125 euro do 2250 euro brutto oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przy-gotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć aplikację na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.