Do 29 lutego br. można przesyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest uhonorowanie najciekawszych projektów ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej oraz wyrażenie uznania dla pracy twórców dokonań muzealnych i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia muzealne w następujących kategoriach: Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, Edukacja, Projekty naukowo-badawcze, Nowe i zmodernizowane wystawy stałe oraz Wystawy czasowe i Zarządzanie.

Ocenie w ramach konkursu podlegają przedsięwzięcia, które zostały zakończone w roku edycji konkursu. Udział w inicjatywie mogą wziąć wszystkie placówki muzealne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu wraz z prezentacją na adres mailowy sybilla@nimoz.pl.

Ogłoszenie laureatów nastąpi w maju 2020 r. podczas uroczystej gali.