Do 28 lutego br. trwa przesyłanie listów intencyjnych w konkursie na nowatorskie rozwiązania, które mają wspierać osoby starsze wymagające opieki oraz ich opiekunów. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Do zgarnięcia w inicjatywie jest 50 000 zł.

Nadrzędnym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację osób starszych zależnych w miejscu ich zamieszkania oraz zapewniających wsparcie opiekunom osób starszych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu i wsparcia ich aktywności zawodowej.

W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne lub osoby fizyczne, w tym także grupy osób niemające osobowości prawnej.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać list intencyjny zarówno w wersji elektronicznej poprzez formularz online oraz w wersji papierowej z podpisami osób uprawnionych. List w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Mokotowska 55/50, 00-542 Warszawa
z dopiskiem Sieci Wsparcia

W naborze listów intencyjnych jury wyłoni 80 najciekawszych, nowatorskich pomysłów, które odpowiadają na wyzwania związane z poprawą jakości życia osób starszych.