Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Organizatorem inicjatywy są Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja książek popularnonaukowych, aktywizowanie i motywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania dokonań naukowców i badaczy.

Inicjatywa skierowana jest do polskich wydawnictw, które wydają publikacje z dziedziny szeroko pojętej humanistyki o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych.

Zgłaszany utwór musi być napisany w języku polskim i opublikowany drukiem po raz pierwszy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Spośród otrzymanych zgłoszeń organizator wybierze do 10 publikacji nominowanych do nagrody. Spośród nich jury wybierze jedną, najbardziej znaczącą i wnoszącą szczególny wkład w rozwój światowej nauki i kultury, której autor otrzymuje nagrodę pieniężną i statuetkę autorstwa śp. Bronisława Chromego. Statuetkę otrzymuje także wydawca nagrodzonej pracy.

Laureatami poprzednich edycji nagrody byli m.in. Barbara Skarga, Jan Błoński, Teresa Kostkiewiczowa, Andrzej Friszke, Grzegorz Niziołek, Michał Głowiński, Przemysław Czapliński i Joanna Tokarska-Bakir. W 2023 roku nagrodę im. Jana Długosza otrzymał Konstanty Gebert za książkę „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty zgłoszeniowej tj. 400 zł + 23% VAT dla wystawców bieżącej w danym roku edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie; 500 zł + 23% VAT dla pozostałych firm. Wydawca musi także przesłać trzy egzemplarze każdej ze zgłoszonych publikacji na adres Targi w Krakowie Sp. z o.o. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków, 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza.

Ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.