Do 31 marca br. można nadsyłać kandydatów do kolejnej edycji Nagrody Transatlantyk. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe w wysokości 10 000 euro oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Nagrody Instytutu Książki przyznawane są od 13 lat osobom, które popularyzują literaturę polską za granicą. Konkurs skierowany jest do tłumaczy, wydawców, krytyków oraz animatorów życia kulturalnego.

Kandydatami do nagrody mogą być wyłącznie obywatele innych państw, w tym także Polacy z podwójnym obywatelstwem.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz osoby prywatne.

Nazwiska kandydatów można wysyłać drogą elektroniczną na adres a.bobr@bookinstitute.pl, bądź office@bookinstitute.pl, zaś pocztą tradycyjną na adres Instytutu Książki ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków. Wniosek powinien zawierać osiągnięcia kandydata, jego dane adresowe, a także dane zgłaszającego.