Do 30 października br. można przesyłać prace w konkursie na najlepszą recenzję książki wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. Na zwycięzców czekają gratyfikacje finansowe.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej recenzji wybranych książek. Uczestnikiem inicjatywy może być każda osoba fizyczna.

Za najlepsze recenzje książek przyznane zostaną trzy nagrody. Nagroda główna to 750 zł. Za dwie kolejne recenzje książek przyznane będą odpowiednio nagrody pieniężne w wysokości 500 zł i 250 zł.

Prace recenzenckie można przesyłać na adres mailowy recenzja@nck.pl. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, tytuł przeczytanej książki z listy podanej przez organizatora, recenzję autorską oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 grudnia 2017 r.

Lista publikacji biorących udział w inicjatywie:

 • Alwina Antonina Bajor „Szlakiem bohaterów «Potopu» Henryka Sienkiewicza”,
 • Andrzej Bart „Sztuki i sztuczki”,
 • Bogusław Chrabota „Rzeczpospolita osobista”,
 • Paweł Dunin-Wąsowicz „Fantastyczny Kraków”,
 • Paweł Dunin-Wąsowicz „Polska Biblioteka Widmowa”,
 • Jerzy Giedroyc „Zdzisław Najder. Listy 1957–1985”,
 • Andrzej Horubała „Droga do Poznania i inne zapiski”,
 • Stanisław M. Jankowski „Dzień rozpoczął się szczególnie”,
 • Karl Jaspers „Idea uniwersytetu”,
 • Krzysztof Koehler „Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku”,
 • „(Kon)teksty pamięci. Antologia” pod red. Kornelii Kończal,
 • Tymon Kretschmer, Izabella Sariusz-Skąpska „Bykownia. Cień Katynia”,
 • „Lafit. Ludzie «Kultury» o sobie” pod red. Mirosława Chojeckiego,
 • Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak „Wojna o eter”,
 • Grzegorz Majchrzak „Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa”,
 • Marshall McLuhan „Galaktyka Gutenberga”,
 • „Mój Ojciec”. Tom I i II wybór i opracowanie Stanisław M. Jankowski,
 • Justyna Mrowiec Maria Dobrowolska-Kierył „Pożegnanie powstańca” Artura Grottgera,
 • Justyna Mrowiec Maria Dobrowolska-Kierył „Szermierka” Leona Chwistka,
 • Andrzej Pągowski Waldemar Świerzy „Szkicownik osobisty”,
 • Bill Readings „Uniwersytet w ruinie”,
 • „Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora «Trylogii»”,
 • Wojciech Sobolewski „Kukliński — jak polski oficer świat uratował”,
 • „Sztuka polska a Kościół dzisiaj” pod red. ks. prof. Witolda Kaweckiego,
 • „Teoria i estetyka fotografii cyfrowej” pod red. Piotra Zawojskiego,
 • Aby Warburg „Atlas obrazów Mnemosyne”,
 • Piotr Winczewski „Białe kruki”,
 • „Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej ofiary zbrodni katyńskiej” pod red. Artura Ochały.