Do 31 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Organizatorami inicjatywy są Miasto Gdańsk i Wojewódzka oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Nagrodą w konkursie jest wydanie zwycięskiego utworu w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Uczestnikiem Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

W ramach inicjatywy zgłaszać można utwory o dowolnej objętości i tematyce. Może to być zbiór wierszy, opowiadań, esejów, tekstów, a także powieść, utwór dramatyczny czy reportaż. Zgłaszany do konkursu utwór nie może być wcześniej opublikowany.

Prace należy złożyć w formie wydruku, w trzech jednakowych egzemplarzach. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej, na płycie CD lub pendrivie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć lub przesłać prace na adres: Biuro Konkursu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, z dopiskiem: Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca.

Ogłoszenie wyników inicjatywy nastąpi do końca stycznia 2022 r.