Do 31 stycznia br. trwa nabór do IV edycji „Zakopiańskiej Nagrody Literackiej”, która przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry. Organizatorami inicjatywy są burmistrz Miasta Zakopane, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego oraz Zakopiańskie Centrum Kultury.

Nagroda Literacka Zakopanego przyznawana jest od 2017 r. autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry, wydanych w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji nagrody. Tegorocznego laureata poznamy w sierpniu, podczas kolejnej edycji Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.

Konkurs „Zakopiańska Nagroda Literacka” składa się z dwóch etapów. Podczas pierwszego etapu kapituła wskaże 5 nominacji. Drugi etap to wybranie przez jury laureatów spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

Zgłoszenia do nagrody mogą wskazywać m.in. osoby reprezentujące instytucje kultury, media, wydawnictwa oraz członkowie kapituły.

Propozycje do nagrody należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, z dopiskiem Nagroda Literacka Zakopanego.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki oraz nazwę, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej.