Do 31 stycznia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Organizatorem nagrody jest Muzeum Witolda Gombrowicza oraz prezydent miasta Radomia. Honorowy Patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz.

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowiła Rada Miejska w Radomiu w 2015 r. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2020 r.

Książki do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne a także członkowie kapituły.

Główna nagroda w konkursie to 40 000 zł. Od 2019 r. również nominowani do inicjatywy otrzymują gratyfikację finansową w wysokości 2000 zł. Dodatkowym wyróżnieniem, które zostanie przyznane po raz pierwszy, jest miesięczny pobyt w rezydencji literackiej w Vence na południu Francji.

Zgłoszenia do inicjatywy, wraz z o ośmioma egzemplarzami książki, należy przesyłać na adres: Muzeum Witolda Gombrowicza Wsola, ul. W. Gombrowicza 126-660 Jedlińsk z dopiskiem: Nagroda. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, tytuł książki, adres i dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze pięcioro nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2021 r., laureata inicjatywy poznamy natomiast we wrześniu 2021 r. podczas gali wręczenia nagrody, która odbywa się w Radomiu w ramach festiwalu Opętani Literaturą.

Do wszystkich dotychczasowych edycji zgłoszono ponad 400 książek. W pierwszej edycji kapituła podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund oraz Barbara Sadurska.