Tylko do 31 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do 17. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Organizatorem inicjatywy jest m.st. Warszawa.

Propozycje do nagrody można zgłaszać w pięciu kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca, książka o tematyce warszawskiej oraz komiks i powieść graficzna. Na laureatów poszczególnych kategorii czekają gratyfikacje finansowe w wysokości 30 000 zł.

Jury konkursu decyduje również o tym, do kogo trafi tytuł warszawskiego twórcy, przyznawany za całokształt twórczości. Na laureata tego wyróżnienia czeka 100 000 zł.

Kandydatów do nagrody na najlepsze książki mijającego roku mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy, księgarze i bibliotekarze.

Zgłaszane do nagrody książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2023 roku.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie należy przesłać 8 egzemplarzy zgłaszanej książki na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.