Do 31 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki dla najlepszej książki dla dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Kraków.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich wydawnictw adresowanych do młodszych czytelników. Konkurs ma również za zadanie wyróżnienie rodzimych autorów, ilustratorów i grafików.

Do nagrody można zgłaszać książki przeznaczone dla dzieci i młodzieży, których pierwsze wydanie książkowe napisane w języku polskim ukazało się w roku 2023. Książki muszą być oznaczone numerem ISBN.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać instytucje kultury, autorzy, czytelnicy, związki twórcze, wydawcy, a także księgarze, bibliotekarze oraz członkowie Kapituły Nagrody.

Laureatami nagrody mogą zostać natomiast pisarze tworzący w języku polskim, ilustratorzy książki bądź graficy, opracowujący szatę graficzną książki. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: literatura i grafika, traktowanych łącznie lub rozłącznie.

Zwycięzca inicjatywy otrzyma statuetkę oraz gratyfikację finansową w wysokości 25 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłoszenia przesyłać drogą mailową na adres zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł książki, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko ilustratora, nazwę wydawnictwa oraz rok i miejsce wydania. Jedna osoba może rekomendować tylko jedną książkę.

Wydawca może zgłosić do pięciu tytułów, przesyłając jednocześnie od 2 do 5 egzemplarzy danego tytułu na adres: Biblioteka Kraków, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków z dopiskiem: Nagroda Żółtej Ciżemki.