Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na projekt bluzy i czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej. Organizatorem akcji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Nadrzędnym celem konkursu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego dziedzictwa w wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz promocja wartości Stoczni Gdańskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiotem inicjatywy jest wykonanie projektu bluzy lub czapki inspirowanego historią Stoczni Gdańskiej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać kartę zgłoszeniową na adres Narodowy Instytut Dziedzictwa ul. Kopernika 36/40, 00‐924 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na Projekt bluzy i czapki”. Karta powinna zawierać przedstawienie projektu konkursowego z przodu i z tyłu tj. grafikę komputerową i wizualizację oraz dokładną specyfikację techniczną, umożliwiającą późniejszą produkcję projektu konkursowego.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe. Zwycięski projekt bluzy zostanie nagrodzony kwotą 6000 zł brutto, natomiast laureat najlepszego projektu czapki otrzyma 3000 zł brutto.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 7 października 2019 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.