Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń na pobyt studyjny w ramach Kolegium Tłumaczy na 2023 rok. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Kolegium Tłumaczy adresowane jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i tych stawiających pierwsze kroki w branży.

Kandydaci mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie w Kolegium Tłumaczy przy Instytucie Książki lub w Warszawie w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego.

W ramach inicjatywy każdy uczestnik otrzyma bezpłatne zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, diety w wysokości 30 zł dziennie i kieszonkowe, tj. 40 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Uczestnicy będą mogli liczyć również na pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami. Tłumacz może natomiast zostać poproszony o poprowadzenie gościnnego wykładu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto uczestnik pobytu studyjnego ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z jego uczestnictwa.

Aby ubiegać się o rezydencję, kandydat musi spełniać następujący warunek: mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź zamieszczony w poważnej publikacji internetowej.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłoszenie przesłać drogą mailową na adres collegium@bookinstitute.pl. Aplikacja powinna zawierać: życiorys, dane kontaktowe, listę opublikowanych przekładów, krótki opis prac planowanych na czas pobytu studyjnego oraz krótki opis planowanych przez kandydata działań zmierzających do ukazania się przekładu na rynku wydawniczym a także informację na temat preferowanego terminu i miejsca pobytu oraz tematu wykładu dla studentów.