Do 16 marca br. trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020. Organizatorem inicjatywy jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Konkurs realizowany jest w ramach programu Równać Szanse 2020.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje mogą ubiegać się: domy kultury i biblioteki oraz organizacje pozarządowe z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców, które otrzymały od 2007 r. co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Projekt ma być przeprowadzony z minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13–19 lat, czyli uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Działania mają być prowadzone przez 15 miesięcy i realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim laureaci pierwszego etapu organizacje mają za zadanie tworzyć plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.