Do 26 marca br. trwa nabór zgłoszeń do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój sektorów kreatywnych”. Prognozowany budżet projektu to 5 175 000 zł. Organizacją zarządzającą inicjatywą jest Departament Własności Intelektualnej i Mediów.

Nadrzędnym celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu rozwój polskich branż kultury i kreatywnych lub wsparcie ich eksportu.

Rodzaje kwalifikujących się zadań w ramach programu to:

  • działania edukacyjne — wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem twórców w otoczeniu biznesowym oraz profesjonalizacją kadr zarządzających branżami kreatywnymi w szczególności w zakresie rozwoju eksportu; podnoszenie świadomości sektora finansów nt. potencjału i specyfiki sektorów kreatywnych w tym organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, branżowych spotkań sieciujących itp.;
  • budowanie platform i sieci współpracy — stworzenie możliwie trwałych i systemowych warunków do wymiany wiedzy, kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnego działania i prezentowania podmiotów działających w sektorze kreatywnym; budowanie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz tworzenia centrów kompetencji i promocji polskich sektorów kreatywnych, które mogłyby pełnić funkcje centralnych ośrodków informacji o danej branży; wykorzystanie synergii działań regionalnych ośrodków kreatywności w Polsce, efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów do promocji polskich branż kreatywnych za granicą oraz tworzenie sieci współpracy dla tych z polskich sektorów kreatywnych, które nie są reprezentowane przez żadną organizację zbiorową;
  • projekty badawcze — budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych w Polsce oraz monitorowanie ich rozwoju poprzez realizowanie badań;
  • wspieranie eksportu — rozwijanie narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zewnętrznych.

Minimalna kwota dofinansowania do każdego z zadań to 25 000 zł, maksymalna natomiast wynosi 100 000 zł.

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek przez EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta).