Do 24 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na plakat promujący program Tydzień Bibliotek 2019. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje pieniężne.

Zadaniem uczestników biorących udział w konkursie jest stworzenie projektu plakatu promującego w oryginalny sposób Tydzień Bibliotek. Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich.

Nadrzędnym celem programu Tydzień Bibliotek jest popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych, podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej. Bardzo ważnym zadaniem corocznego wydarzenia jest promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji.

Hasłem tegorocznej edycji programu jest #biblioteka. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii.

W ramach inicjatywy projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:

  • nazwę programu: XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  • czas trwania programu: 8–15 maja 2019 r.
  • hasło programu na 2019 rok „#biblioteka”
  • biały, poziomy pasek wysokości 3 cm i szerokości nadesłanej pracy, umieszczony na dole grafiki.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziane jest nagroda pieniężna oraz wydruk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy projekt plakatu przesłać do redakcji portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na adres redakcja.portal@sbp.pl.

Ogłoszenie zwycięscy konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r.

Program Tydzień Bibliotek jest realizowany co roku od 8 do 15 maja.