Do 10 maja br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu „Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej” organizowanego w ramach kampanii „Ojczysty — dodaj do ulubionych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem projektu jest zwrócenie uwagi na sytuację języka polskiego po wejściu Polski do UE.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 26. roku życia.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy na jeden z tematów:

  • Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej,
  • Polszczyzna wobec globalizacji lub
  • Czym jest puryzm językowy dzisiaj? Czy warto być purystą?

W ramach konkursu jury wyłoni po jednym zwycięzcy w dwóch kategoriach: uczniowie oraz studenci. Nagroda główna to 2000 zł brutto i otrzyma ją autor najlepszej pracy w każdej z tych kategorii. Ponadto organizator przewiduje nagrodę w wysokości 1000 zł brutto dla autora pracy, która będzie zasługiwała na wyróżnienie również w każdej z tych kategorii.

Praca konkursowa nie może przekroczyć 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wysyłać prace w formie wydruku pod adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie Konkurs literacki.