Jeszcze tylko do 31 stycznia 2020 r. trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji nagrody „Found in Translation”, przyznawanej autorowi najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego. Do zgłoszenia kwalifikują się przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2019 r.

Nagrodę stanowi dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2 000 zł oraz przelot do i z Krakowa fundowane przez Instytut Książki oraz nagroda pieniężna wynosząca 16 000 zł ufundowana przez IK, IKP w Londynie i IKP w Nowym Jorku.

W poprzedniej edycji nagrody, w 2019 r., nagrodę „Found in Translation” otrzymała Madeline G. Levine, za przekład Opowiadań zebranych Brunona Schulza.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesyłać kandydatów do nagrody drogą mailową na adres biuro@instytutksiazki.pl.