Do 15 kwietnia br. trwa nabór wniosków do XIV edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu to 1 600 000 zł.

Nadrzędnym celem programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów.

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu potrwa od 17 czerwca do 15 listopada 2019 r.