Do 15 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI.

Inicjatywa MKiDN ma na celu wspieranie rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również mogą być skoncentrowane na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań. Ważnym aspektem realizacji projektów jest ich potencjał w zakresie promocji kultury polskiej albo w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze i historii Polski.

Stypendia mają charakter cyklicznego świadczenia finansowego i przyznawane są osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: stypendia twórcze w dziedzinach takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film oraz opieka nad zabytkami i twórczość ludowa. W drugiej kategorii stypendia przyznawane są na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinach animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą oraz wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia: półroczne, trwające od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., oraz te mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w systemie EBOI, a następnie potwierdzenie złożenia wniosku, a nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio wnioskodawcy należy skierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia 2019/II i dziedziną, w której kandydat ubiega się o stypendium.