Do 15 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na filmowe ilustracje utworów Cypriana Kamila Norwida „NORWID/ZA-PATRZENIA”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

Inicjatywę zorganizowano z okazji 200. rocznicy urodzin poety. Nadrzędnym celem konkursu „NORWID/ZA-PATRZENIA” jest popularyzacja twórczości Norwida oraz stworzenie unikalnych nagrań audiowizualnych, które będą dostępne w Internecie dla szerokiego grona odbiorców.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, które porusza poezja Cypriana Kamila Norwida, i które chcą spróbować przełożyć ją na współczesny język wizualny. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy, pasjonaci różnorodnych technik filmowych, jak również osoby, grupy artystyczne czy zawodowe związane z twórczością multimedialną.

W ramach konkursu wybranych zostało 11 utworów Norwida. Są to: Italiam! Italiam!, Nad jeziorem, Ciemność, Do piszących, Pielgrzym, Kółko, Czułość, Do zeszłej, W Weronie, Królestwo oraz fragmenty poematu Promethidion. Organizator udostępnił te utwory w formie plików audio. Nagrania te należy wykorzystać jako ścieżki dźwiękowe w filmach konkursowych.

Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają nagrody finansowe. Odpowiednio za pierwsze miejsce 10 000 zł, za drugie 7000 zł oraz za trzecie miejsce 5000 zł. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone także na stronie internetowej, platformie YouTube oraz w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy link z udostępnioną pracą konkursową przesłać drogą mailową na adres: norwid@nck.pl. Wraz z udostępnionym materiałem wideo w zgłoszeniu powinny się też znaleźć informacje o autorze pracy konkursowej — imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres mailowy; tytuł wybranego utworu; merytoryczny opis pracy konkursowej, nieprzekraczający 1800 znaków ze spacjami.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r.