Do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, której organizatorem jest miasto Rybnik. Od 2019 r. nagroda przyznawana jest za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Na laureata tegorocznej edycji czeka 50 000 zł.

Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz to konkurs, który doskonale łączy przeszłość z teraźniejszością, którego nadrzędnym celem jest docenienie najlepszej książki biograficznej minionego roku. Po raz pierwszy nagroda przyznana została w roku 2016. Zwycięską książką okazała się wówczas Kobro. Skok w przestrzeń Małgorzaty Czyńskiej — biografia Katarzyny Kobro, awangardowej artystki, nowatorskiej rzeźbiarki, żony Władysława Strzemińskiego. Po zmianie regulaminu w 2019 r. do konkursu zgłoszono 41 książek.

Książki do konkursu mogą zgłaszać: osoby, które ukończyły 18. rok życia, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim oraz członkowie kapituły.

Inicjatywa składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na wyborze przez kapitułę pięciu książek spośród nadesłanych zgłoszeń, drugi natomiast to wybór laureata i wręczenie nagrody.

Propozycje do nagrody należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, z dopiskiem Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz oraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową [plik PDF]. Do zgłoszenia należy załączyć także dziesięć egzemplarzy książki zgłaszanej do nagrody, z których 5 zostanie przeznaczonych dla członków kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu.