Do 15 października br. trwa nabór zgłoszeń do programu MĄDRZY CYFROWI. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

Program MĄDRZY CYFROWI polega na edukacji moralnej i kształtowaniu postaw odpowiedzialności społecznej uczniów z jednoczesnym podnoszeniem ich umiejętności cyfrowych i jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz zaangażowanych w jego realizację edukatorów. Inicjatywa wprowadza młodzież w świat uniwersalnych wartości, takich jak szacunek, uczciwość, odwaga i mądrość. Uczy pracy metodą Design Thinking i wykorzystania narzędzi cyfrowych w realizacji projektów społecznych.

Udział w programie mogą wziąć szkoły, biblioteki, domy kultury i inne organizacje prowadzące zajęcia dla młodzieży szkolnej.

Program MC składa się z następujących etapów:

  • przygotowania prowadzących do przeprowadzenia zajęć warsztatowych z uczniami poprzez materiały online, w tym kurs e-learningowy i prezentację „Program MC krok po kroku”;
  • 18-20 godzin zegarowych zajęć warsztatowych;
  • samodzielnej realizacji prezentacji projektów społecznych oraz opublikowanie jej w Internecie i przesłanie do Fundacji linków do niej.

Każdy prowadzący biorący udział w programie otrzyma bezpłatnie dostęp do szkolenia e-learningowego oraz książki, scenariusze zajęć i materiały promocyjne. Finałem zajęć jest przygotowanie, a następnie realizacja przez młodzież projektu społecznego odpowiadającego na wcześniej zdiagnozowane potrzeby lokalne.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.