Do 15 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Zadaniem programu EtnoPolska jest promocja uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 000 mieszkańców.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Wnioski w ramach programu mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły i związki wyznaniowe i podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiIDG lub do KRS.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej (wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty);
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w tym działania na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz działania inspirowane lokalnym dziedzictwem kulturowym lub nawiązujące do niego, (warsztaty, kursy);
  • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów cyfrowych folkloru;
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania trwa od 2 marca do 15 października 2020 r.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna natomiast to 150 000 zł.

Wniosek do programu należy składać przez system EBOI.