Do 10 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na kolejną wizytę studyjną Zaproś Masters, „To cóż, że prowincja!”. Organizatorem szkolenia jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa obędzie się w dniach 26–28 czerwca na Pomorzu. Szkolenie jest płatne.

Wizyta realizowana jest jako kontynuacja projektu „Zaproś nas do siebie! 2018” w celu wykorzystania potencjału instytucji, które wzięły udział w projekcie oraz prezentacji procesu zmiany, jaki zaszedł w czasie trwania projektu.

Wizyta studyjna na Pomorzu ma na celu pokazanie, w jaki sposób wspierać społeczność lokalną w aktywności kulturalnej i kulturotwórczej, jak włączać mieszkańców w działania instytucji kultury, czerpiąc z tożsamości lokalnej, różnorodności dziedzictwa, wymianę doświadczeń na temat środowiska wiejskiego i jego apetytu na kulturę. Uczestnicy szkolenia przeanalizują również zmiany, jakie zaszły w Słupskim Ośrodku Kultury po przyłączeniu Młodzieżowego Centrum Kultury oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk w kontekście udziału obu placówek w projekcie Zaproś nas do siebie!

Inicjatywa skierowana jest do pracowników instytucji kultury, którzy chcą podnieść swoje kompetencje we współpracy ze społecznością lokalną, pracy z dziedzictwem materialnym i niematerialnym, z miejscowości wielokulturowych, mierzących się z problemem tworzenia czytelnej marki miejsca.

Uczestnicy wizyty studyjnej zdobędą dodatkową wiedzę m.in. dotyczącą: funkcjonowania placówek kultury na wsi i w małym mieście, tworzenia marki miejsca, oczekiwań mieszkańców wsi wobec lokalnych ośrodków kultury oraz funkcjonowania placówek kultury w procesie zmian i inicjatyw oddolnych, które mogą stać się źródłem dochodu.

Szkolenie jest płatne, jego koszt wynosi 307 zł brutto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane mailowo do 11 czerwca 2019 r.