Do 6 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w ramach szkolenia „Senior w muzeum”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Nadrzędnym celem szkolenia „Senior w muzeum” jest poznanie bliżej oczekiwań osób starszych jako powiększającej się stale grupy odwiedzających muzeów. W trakcie projektu uczestnicy będą mogli opracować charakterystykę tego typu odbiorców, nakreślić obszar relacji zachodzących pomiędzy osobami starszymi a różnymi typami muzeów. Osoby biorące udział w spotkaniu zweryfikują również zakres potrzeb tej grupy na różnych polach działań instytucji oraz dookreślą korzyści, jakie może przynieść muzeum współpraca z osobami starszymi. Uczestnicy poznają także narzędzia przydatne przy opracowaniu oferty dla takich osób.

Inicjatywa skierowana jest do osób pracujących w muzeach.

Szkolenie „Senior w muzeum” odbędzie się 21 i 22 listopada 2019 r. w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7.

O przyjęciu na szkolenie organizator poinformuje mailem po zakończeniu naboru tj. ok. 7–8 listopada.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłosić się poprzez stronę internetową organizatora.