Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o najbliższych ważnych wydarzeniach dla instytucji kultury, a także możliwości pozyskania dodatkowych środków na działalność instytucji kultury. Tu zdobędą Państwo także informacje o nadchodzących kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Aktualności publikowane w Portalu Instytucji Kultury stanowią znakomite uzupełnienie informacji zawartych w Poradniku Instytucji Kultury.

Tylko do 15 maja 2018 r. można składać wnioski w ramach II naboru do programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2018”

Do 15 maja br. trwa II nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2018”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 000 000 zł.

Tylko do środy możesz zgłosić chęć udziału w seminarium „Metadane i muzea”

Tylko do środy, 25 kwietnia br., trwa nabór zgłoszeń do udziału w pierwszym seminarium „Metadane i muzea”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony zbiorów. Wydarzenie odbędzie się 9 maja br. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawa.

Tylko do 4 maja br. samorządowe instytucje kultury mogą wziąć udział w naborze do XIII edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 600 000 zł.

Rusza nowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna realizację nowego programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”. Prognozowany budżet projektu to 1 000 000 zł.

Tylko do 20 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MKiDN

Do 20 kwietnia br. trwa IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MKiDN, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Budżet projektu na 2019 i 2020 rok wynosi 60 000 000 zł.

Od 30 kwietnia startuje nabór w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Od 30 kwietnia do 17 września br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Budżet konkursu wynosi 113 000 000 zł.

Trwa nabór do programu „Kierunek: Wschód” promujący wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu „Kierunek: Wschód”, na organizację wydarzenia promującego wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Konkurs jest realizowany w ramach programu RITA — Przemiany w Regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czy można zaprogramować przyszłość?

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania zapraszają pracowników publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach nt. programowania i rozwijania umiejętności cyfrowych najmłodszych uczniów.

W przestrzeni miejskiej Warszawy pojawi się 100 000 wierszy

100 000 wierszy pojawi się w warszawskiej przestrzeni miejskiej, kawiarniach, klubach, niezależnych księgarniach, a nawet w sklepach spożywczych czy zakładach fryzjerskich. To druga edycji akcji „Wiersze w mieście”, która zrodziła się z kampanii „Wiersze w metrze”. Organizatorem inicjatywy jest EUNIC Warszawa, czyli Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej w Warszawie. Projekt współorganizuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Tylko do 9 kwietnia br. można ubiegać się o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018

Do 9 kwietnia 2018 br. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. Granty przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 r.