Do 8 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Inicjatywa realizowana jest od 2004 r. przez Szkołę Liderów.

Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to inicjatywa skierowana do liderek i liderów działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. Projekt powstał z myślą, by wzmocnić i utrwalić wpływ inicjatyw PAFW na rzeczywistość społeczną oraz rozwijać liderski potencjał w środowiskach lokalnych.

Udział w programie mogą wziąć te osoby, które od minimum 3 lat prowadzą aktywną działalność społeczną, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych. Osoby te muszą mieć także doświadczenie w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania oraz powinny również wykazywać gotowość do pracy nad swoim rozwojem.

Osoby biorące udział w projekcie przez 12 miesięcy będą pracować z tutorem — osobą, która będzie opiekunem i doradcą. Osoba ta pomoże opracować plan rozwoju, który zostanie zrealizowany w trakcie trwania Programu. Ponadto zakwalifikowane osoby wezmą udział w szkoleniach m.in. po to, aby nauczyć się, jak skutecznie angażować ludzi wokół swoich celów i wzmacniać swój wpływ w środowisku oraz jak zarządzać zespołem i utrzymywać jego motywację oraz budować dialog między ludźmi. Po ukończeniu inicjatywy osoby biorące udział w programie znajdą się w gronie absolwentów. Dzięki temu będą miały możliwość spotkania się z innymi liderami podczas warsztatów, spotkań regionalnych czy wizyt studyjnych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy załączyć CV oraz dwa listy rekomendacyjne.