Od 19 do 25 listopada odbędzie się 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Hasłem tegorocznej akcji jest: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”. TEG w Polsce koordynowany jest przez Grupę Zagranica.

Inicjatywa Tygodnia Edukacji Globalnej skierowana jest do organizacji, instytucji prywatnych i publicznych w Polsce, które w ramach inicjatywy mogą zorganizować różnego typu wydarzenia edukacyjne na szczeblu lokalnym. Mowa tutaj o spotkaniach dyskusyjnych, akcjach społecznych, grach terenowych, warsztatach czy wykładach, wystawach, happeningach, i pokazach filmów oraz koncertach. Organizacja wydarzeń skierowane jest przede do dzieci i młodzieży.

Nadrzędnym celem tegorocznej edycji akcji jest promocja agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ oraz zwrócenie uwagi świata na globalne wyzwania takie jak migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne. Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zorganizować równego typu wydarzenia i promować je m.in. w mediach społecznościowych używając hasztagów: #TEG2018, #GEW2018, #CeleZrównoważonegoRozwoju, #GlobalneWyzwania, #WorldIsChanging. Na Facebooku zostało także stworzone specjalne wydarzenie „Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata! — TEG 2018”.