Jak informuje resort kultury, można już składać wnioski o dofinansowanie w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 r. Wnioski należy składać do 30 listopada 2012 r.

Kolejny, II nabór wniosków jest planowany na 31 marca 2013 r. — o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze.

Wszystkie wnioski muszą być złożone poprzez portal systemu EBOI.

Poznaj kwoty przeznaczone na Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w Zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z 16 października 2012 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013 oraz regulaminach programów i priorytetów.