TAK, zamawiam książkę Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury. Zasady bilansowe i podatkowe (format A5, 72 strony, wersja papierowa):

* oznacza pola wymaganePolityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Prawo dla Praktyków z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 34 lok. 37. Dane osobowe zbierane są w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).