W lutowym numerze „Poradnika Instytucji Kultury” informowaliśmy Państwa o powstaniu nowego serwisu poświęconego obowiązującym oraz przygotowywanym polskim, europejskim i międzynarodowych zmianom legislacyjnym: prawo-autorskie.gov.pl.

A na początku stycznia w aktualnościach na www.prawodlapratykow.pl zapowiadaliśmy między innymi zmiany w systemie ochrony prawa autorskiego w Internecie oraz konsultacje środowiskowe nowego prawa autorskiego.

I oto — jest! Już 27 marca (w Kinie Iluzjon) rozpocznie się pierwsze Forum Prawa Autorskiego.
Do tak dyskusji na tak ważne tematy jak na przykład zasady korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce), zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele instytucji kultury.

Aby zgłosić chęć udziału w jednym z tematów forum, należy podać:

  • nazwę Państwa instytucji kultury;
  • wskazanie, jaki związek Państwa instytucja ma z prawem autorskim;
  • wskazanie, jaki wkład do dyskusji na temat, któremu zostanie poświęcone spotkanie, wniesie Państwa instytucja;
  • imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentować organizację na spotkaniu;
  • dane kontaktowe.

Szczegółowy program Forum Prawa Autorskiego znajdą Państwo na stronie Prawo autorskie i medialne. Zapraszamy do udziału w dyskusji.