Pytanie

Czy w regulaminie organizacyjnym gminnego ośrodka kultury uwzględnia się stanowisko głównego księgowego w przypadku, gdy obowiązki te na podstawie zawartego z organizatorem porozumienia przejął i wykonuje skarbnik gminy?

Nie, w takiej sytuacji regulamin organizacyjny nie powinien zawierać stanowiska głównego księgowego.

Wyjaśnienie

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną instytucji kultury (art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Tak jak każdy regulamin obowiązujący w instytucji kultury, powinien on być aktualny i w sposób rzeczywisty odzwierciedlać schemat organizacyjny instytucji kultury. To oznacza, że powinien zawierać tylko te komórki organizacyjne i stanowiska pracy, które w danym czasie istnieją w instytucji.

Jeżeli, na podstawie art. 10b Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na przykład księgowość lub kadry zostały objęte zakresem usług wspólnych przez gminę, to nie ma ich w strukturze organizacyjnej instytucji, a w związku z tym nie powinny być także uwzględnione w regulaminie organizacyjnym.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194)
  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 713; ost. zm. Dz.U. z 12 sierpnia 2020 r. poz. 1378)