Jeśli leży Państwu na sercu:

  • wsparcie digitalizacji i digitalizacja zasobów kultury w Państwa instytucji poprzez finansowanie zakupu sprzętu do digitalizacji oraz
  • upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów audiowizualnych, bibliotecznych i muzealnych oraz zabytków czy zbiorów archiwalnych (przede wszystkim ułatwienie dostępu mieszkańcom zwłaszcza wsi i małych miast Polski do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, za pośrednictwem Internetu),

zachęcamy do złożenia wniosku w kolejnej edycji programu Kultura+ w priorytecie „Digitalizacja”.

Jak zapewnia operator programu — Narodowy Instytut Audiowizualny — w tegorocznym konkursie można również starać się o finansowanie prac remontowych w przypadku projektów inwestycyjnych oraz wnioskować o środki na weryfikację efektów projektu i kontrolę jakościową.

Projekty konkursowe można składać TYLKO do 30 kwietnia 2013 r.! Zostało więc niewiele dni, a sprawa warta jest starań, ponieważ minimalna wnioskowana kwota to aż 100 000 zł, a maksymalna to 2 000 000 zł.

Udział procentowy dotacji w ramach projektu „Digitalizacji” wynosi:

  • 100% dofinansowania projektu dla państwowych instytucji kultury i archiwów państwowych,
  • 80% dofinansowania projektu dla samorządowych instytucji kultury.

W przypadku złożenia wniosku uwzględniającego dofinansowanie w ramach środków inwestycyjnych, kwota wnioskowana na ten rodzaj kosztu nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.