„Gość niepełnosprawny w muzeum — muzeum bez barier” — pod takim hasłem Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Fundacja Kultury bez Barier oraz Fundacja Polska bez Barier organizuje bezpłatne szkolenie dla osób pracujących w galeriach i muzeach.

Osoby te (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie) powinny przesłać swoje zgłoszenie jak najszybciej (najpóźniej do 17 maja) — o wyborze uczestników szkolenia decyduje bowiem kolejność zgłoszeń. Formularz należy nadesłać mailem lub faksem. Powinien być podpisany przez dyrektora zatrudniającej instytucji lub osobę do tego upoważnioną.

Celem szkolenia jest podzielenie się doświadczeniem, wiedzą, informacjami i pomysłami umożliwiającymi tworzenie muzeów i wystaw dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W czasie warsztatów będą się mogli Państwo m.in. zmierzyć z:

  • mitami i stereotypami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością,
  • analizą problemów i barier w kulturze, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością,
  • savoir-vivre wobec osoby z niepełnosprawnością,
  • digitalizacją tekstów kultury.

Miejsce: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ul. Goraszewska 7, Warszawa
Termin: 22-24 maja 2013
Liczba miejsc: 15

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdza zaświadczenie NIMOZ.

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.