Do 30 marca można składać wnioski w II turze naboru wniosków do Programu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.

Nowością w tym roku jest zmiana w Regulaminie Programu, dzięki której o dofinansowanie budowy, rozbudowy lub remontu biblioteki ubiegać mogą się również gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki (np. Gminne Ośrodki Kultury).

„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest jednym z priorytetów programu Kultura+, uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego programu rządowego na lata 2011–2015.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+, jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Obsługą priorytetu zajmuje się Instytut Książki.