Do 15 stycznia 2015 r. można zgłaszać dzieła poetyckie do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Do wygrania jest statuetka oraz 200 000 zł. Organizatorem trzeciej edycji konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Nagroda ta ma charakter międzynarodowy i przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody. Do nagrody można zgłaszać tomy poetyckie wydane oryginalnie lub przetłumaczone na język polski.

W konkursie udział mogą brać osoby reprezentujące instytucje kultury oraz osoby wskazane przez członków kapituły, a także wydawnictwa i media o charakterze literackim oraz inne podmioty.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła wskazuje 5 nominacji, w drugim natomiast spośród nich wybiera laureata.

Zwycięzcami poprzednich edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej są Krystyna Dąbrowska za tom „Białe krzesła”, Łukasz Jarosz za „Pełną krew” oraz Julia Hartwig za tom „Zapisane”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres Fundacji Wisławy Szymborskiej: pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej”.

Szczegółowe informacje dotyczące trzeciej edycji Nagrody oraz jej regulamin znajdują się na stronie internetowej www.nagrodaszymborskiej.pl.