Pierwsza edycja projektu „Europejskiego Stadionu Kultury” pod nazwą „Miasteczko młodych ESK” odbędzie się w Rzeszowie 26-28 sierpnia 2011 r.

„Miasteczko Młodych ESK” będzie przedsięwzięciem kulturalnym w formie kilkudniowej imprezy, w której uczestniczyć będą przedstawiciele Polski i Ukrainy. 3 lutego br. pomiędzy ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim a prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. W obecności Ministra i Prezydenta Rzeszowa podpisane zostało również porozumienie o współpracy między Narodowym Centrum Kultury a Estradą Rzeszowską, które będą współorganizatorami „Miasteczka Młodych ESK”.

Ideą projektu „Europejski Stadion Kultury” jest włączenie sfery kultury w ogromne przedsięwzięcie sportowe, jakim jest EURO 2012.