• Liczba stron: 20
 • ISBN-13: 978-83-935974-1-3
 • Cena katalogowa: 39,90 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 39,90 zł
 • Stan prawny: wrzesień 2012

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej to jeden z podstawowych aktów wewnętrznych instytucji kultury. Należy ją sporządzić na podstawie przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na podstawie innych aktów prawnych (w przypadku instytucji kultury jest to ustawa o finansach publicznych).

Aby ułatwić Państwu przygotowanie instrukcji kasowej w Państwa instytucji kultury Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała praktyczną publikację w wersji elektronicznej pt. Instrukcja kasowa w instytucjach kultury.

Znajdą w niej Państwo porady dotyczące:

 • odpowiedzialności dyrektora instytucji kultury za gospodarkę kasową i wprowadzenie instrukcji kasowej w instytucji kultury,
 • zasad przekazania kasjerowi odpowiedzialności za prowadzenie kasy,
 • zasad wpłat i wypłat gotówkowych oraz przechowywania pieniędzy i innych wartości pieniężnych, a także depozytów,
 • transportu środków pieniężnych,
 • pogotowia kasowego,
 • procedur obrotów kasowych,
 • dokumentowania obrotów kasowych,
 • ewidencji obrotów kasowych w księgach rachunkowych.

W publikacji znajdą Państwo wzory dokumentów związanych obrotem gotówkowym w instytucji:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej
 • Oświadczenie kasjera o odpowiedzialności materialnej i przestrzeganiu zasad prowadzenia kasy
 • Wzorcowa instrukcja gospodarki kasowej w instytucji kultury

Wszystkie te wzory otrzymają Państwo także w edytowalnej wersji Microsoft Word. Dzięki temu — po uzupełnieniu danych Państwa instytucji kultury — dokumenty są od ręki gotowe do wykorzystania.

Instrukcja kasowa w instytucjach kultury + wzory dokumentów. Format PDF.

Spis treści

 • Zasady obrotu gotówkowego w instytucji kultury
 • Instrukcja kasowa jako podstawowy dokument zasad obrotu gotówkowego w instytucji kultury
 • Wprowadzenie instrukcji kasowej w instytucji kultury
 • Odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury za prawidłową organizację gospodarki kasowej
 • Obowiązki osoby lub osób zatrudnionych na stanowisku kasjera
 • Zasady ochrony, transportu i przenoszenia środków pieniężnych
 • Gospodarka kasowa
 • Dokumentacja kasowa
 • Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie
 • Wzorcowa instrukcja gospodarki kasowej w instytucji kultury