Nabór wniosków do PO Rozwój kin potrwa od 2 do 30 lipca. To już trzeci nabór w tym roku. W 2012 r. w Programie do rozdania jest łącznie ponad 11 mln zł.

O dofinansowanie można starać się w dwóch priorytetach: „Modernizacja kin” i „Cyfryzacja kin”. W obydwu priorytetach można otrzymać do 50% (a w niektórych przypadkach nawet do 70%) dofinansowania.

W priorytecie Modernizacja kin można otrzymać środki na:

  1. budowę, modernizację i adaptację obiektów na cele związane z prowadzeniem działalności filmowej,
  2. zakup i modernizację trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne.

Natomiast w priorytecie Cyfryzacja kin można otrzymać środki na zakupu sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 00 zł netto.

Operatorem Programu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Więcej informacji na stronie internetowej PISF.