Instytucje kultury, które tworzą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, muszą w terminie do 31 maja przekazać pierwszą, podstawową ratę w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów odprowadzonych na fundusz.

W związku z ustawą okołobudżetową, odpisy na ZFŚS w tym roku są takie same jak w zeszłym (nie wzrosły, pozostały na poziomie z 2011 r.). Pozwoli to zaoszczędzić środki wszystkim pracodawcom, także tym z sektora finansów publicznych.

W 2012 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2.917,14 zł. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego wynosi 1093,93 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 25% odpisu należy przekazać do 30 września.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2012 r. przyjmuje się, że instytucje kultury prowadzą działalność socjalną na takich zasadach jak zwykli pracodawcy. Wynika to z uchylenia art. 29 ust. 5 ustawy o działalności kulturalnej, który stanowił, że instytucje kultury tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli więc 1 stycznia 2012 r. instytucja kultury zatrudniała co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty — musiała utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 3 ust. 1 ustawy o ZFŚS).

Jeżeli natomiast instytucja kultury jest mała, np. muzeum czy biblioteka zatrudniające 3 osoby, ma wybór — może albo tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo wypłacać swoim pracownikom świadczenia urlopowe.