• Liczba stron: 168
 • ISBN-13: 978-83-932461-2-0
 • Cena katalogowa: 86,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 86,00 zł
 • Stan prawny: listopad 2011

To jedyna na rynku publikacja z praktycznym komentarzem jak przygotować się i przeprowadzić inwentaryzację, uwzględniając specyfikę instytucji kultury.

Autorka: Ewa Ostapowicz — ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością.

W książce w wersji PDF znajdą Państwo porady i wskazówki m.in.:

 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jakie zapisy umieścić w instrukcji inwentaryzacyjnej instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych?
 • Jak inwentaryzować dzieła sztuki i zbiory muzealne?
 • Co napisać w potwierdzeniu stanu eksponatów muzealnych znajdujących się czasowo w muzeum?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy spisie z natury?
 • Jak zaksięgować różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne z wyników inwentaryzacji?
 • Kiedy trzeba poczekać z inwentaryzacją na biegłego rewidenta?

Inwentaryzacja to także ogromna ilość dokumentów, które należy stworzyć i wypełnić. Atutem książki jest komplet wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej, które po dostosowaniu do wielkości jednostki oraz ilości posiadanych składników majątkowych może zaadaptować każda instytucja kultury.

Dla Państwa wygody książka w wersji PDF oraz gotowe do użycia wzory zostaną przesłane na wskazany w zamówieniu adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wydawnictwa.

Inwentaryzacja w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów. Książka w wersji PDF. Wzory dokumentów edytowalne w wersji Word. 168 stron.

Spis treści

1. Cel inwentaryzacji

2. Rodzaje i metody inwentaryzacji
2.1. Rodzaje inwentaryzacji
2.2. Metody inwentaryzacji
2.2.1. Spis z natury
2.2.2. Potwierdzenie salda
2.2.3. Weryfikacja

3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
3.1. Inwentaryzacja raz do roku
3.2. Inwentaryzacja raz na 2 lub 4 lata
3.3. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych

4. Instrukcja inwentaryzacyjna

5. Przygotowanie do inwentaryzacji

6. Planowanie czynności inwentaryzacyjnych
6.1. Plan inwentaryzacji
6.2. Zarządzenie inwentaryzacji

7. Komisja inwentaryzacyjna
7.1. Szkolenie komisji inwentaryzacyjnej
7.2. Wyłączenia ze składu komisji inwentaryzacyjnej
7.3. Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych
7.4. Uprawnienia komisji inwentaryzacyjnej
7.5. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej

8. Przeprowadzenie inwentaryzacji
8.1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
8.2. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych
8.3. Inwentaryzacja kasy
8.4. Inwentaryzacja dzieł sztuki i zbiorów muzealnych
8.5. Skontrum — szczególna forma inwentaryzacji materiałów bibliotecznych

9. Rozliczenie inwentaryzacji

10. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

11. Kontrola przebiegu inwentaryzacji

12. Odpowiedzialność związana z inwentaryzacją

13. Akty prawne
13.1. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
13.2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

Wzory dokumentów

Metody inwentaryzacji

 • Arkusz spisu z natury
 • Rozliczenie arkuszy inwentaryzacyjnych
 • Wzór protokołu poinwentaryzacyjnego z wnioskiem o likwidację
 • Potwierdzenie salda należności
 • Protokół weryfikacji salda konta
 • Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald

Instrukcja inwentaryzacyjna

 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości
 • Wzorcowa instrukcja inwentaryzacyjna

Planowanie inwentaryzacji

 • Harmonogram inwentaryzacji
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Komisja inwentaryzacyjna

 • Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Protokół ze szkolenia komisji inwentaryzacyjnej
 • Oświadczenie wstępne i końcowe osoby materialnie odpowiedzialnej

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji

 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
 • Protokół inwentaryzacji kasy
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu skontrum
 • Regulamin skontrum biblioteki
 • Zarządzenie o przeprowadzeniu skontrum
 • Protokół przeprowadzonego skontrum
 • Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych