Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury. Ustalając go, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość dotacji od organizatora, która jest głównym elementem planu finansowego. Koszty można podnosić ponad ten próg tylko wtedy, gdy instytucja osiąga dochody własne.

Opracowując plan finansowy, należy mieć wzgląd na realne możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań instytucji kultury. Trzeba też pamiętać, że zarówno wszystkie dodatkowe środki, które instytucja uzyska w ciągu roku, jak i nieplanowane koszty powodują konieczność urealnienia planu finansowego.

Dodatkowym utrudnieniem może być konieczność przygotowania planu finansowego w układzie zadaniowym.

Aby ułatwić Państwu ten pracochłonny obowiązek, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków przygotowało praktyczną publikację pt. Plan finansowy instytucji kultury z uwzględnieniem budżetu zadaniowego.

W naszej książce znajdą Państwo cenne informacje i porady:

 • Jakie przychody i z jakich źródeł założyć w planie finansowym?
 • Do jakiej wysokości bezpiecznie zaplanować koszty?
 • Jak wycenić poszczególne zadania w budżecie zadaniowym domu kultury, biblioteki, muzeum, czy teatru?
 • Jak prawidłowo przypisać koszty pośrednie do zadań?
 • Na co przeznaczyć osiągnięty zysk?
 • Czy instytucja kultury powinna corocznie planować stratę w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przed 2012 r.?
 • Kiedy trzeba zmienić plan finansowy?

Dodatkowym atutem publikacji jest przykładowy plan finansowy instytucji kultury oraz liczne przykłady oszacowania kosztów i przychodów z poszczególnych działań w ujęciu zadaniowym.

Spis treści

 1. Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej instytucji kultury.
 2. Budżet w układzie zadaniowym.
 3. Planowanie przychodów.
  • 3.1. Przychody instytucji kultury.
  • 3.2. Przychody z działalności odpłatnej.
  • 3.3. Pozostałe przychody operacyjne.
  • 3.4. Przychody z operacji finansowych.
 4. Planowanie kosztów.
  • 4.1. Koszty a budżet zadaniowy.
  • 4.2. W każdej instytucji inaczej.
  • 4.3. Rozliczanie kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 5. Przykładowy plan kosztów w układzie zadaniowym.
  • 5.1. Przykładowy plan budżetu zadaniowego dla muzeum.
  • 5.2. Przykładowy plan budżetu zadaniowego dla ośrodka kultury.
  • 5.3. Przykładowy plan budżetu zadaniowego dla biblioteki.
  • 5.4. Przykładowy plan budżetu zadaniowego dla teatru.
 6. Przykładowy plan finansowy instytucji kultury.
 7. Ujemny wynik finansowy w planie finansowym.
 8. Zmiany w planie finansowym.
 9. Tabela. Nazwy funkcji zadań, podzadań i działań dla instytucji kultury do projektu budżetu na 2013 r. w układzie zadaniowym.

Zamawiam książkę