Zbliżają się nabory do zaplanowanego na lata 2014-2020 programu Komisji Europejskiej, Kreatywna Europa, wspierającego europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne. Zapytaliśmy Annę Hieropolitańską, która koordynuje prace polskiego Punktu Kontaktowego ds. Kultury, jak się przygotować do nowych naborów i na co zwrócić szczególną uwagę.

Jakie są cele Programu Kreatywna Europa i kto może wziąć w nim udział?

Zasadą przewodnią Programu pozostanie niezmiennie inwestowanie we współpracę i projekty ponadnarodowe, czyli dofinansowywanie tych obszarów, które mogą przynieść korzyści na skalę europejską, a nie tylko lokalną czy krajową. Program będzie otwarty dla wniosków składanych przez instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa działające w sektorze kultury, audiowizualnym i kreatywnym. Będzie wspierać działania w dziedzinach takich, jak: film, telewizja, muzyka, teatr, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe, literatura, działalność wydawnicza, sztuki interdyscyplinarne, czy gry wideo.

Jakie są priorytety Programu Kreatywna Europa?

Budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności to podstawowe priorytety nowego programu. Kreatywna Europa ma wspierać budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej na przykład poprzez korzystanie z innowacyjnych metod, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Bardzo istotne jest, aby dzieła europejskie mogły docierać do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurować z wszechobecną kulturą angloamerykańską. Sektor kultury musi także sprostać wyzwaniu, jakim jest cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest dziś tworzona, rozpowszechniania, udostępniana, odbierana i sprzedawana. Dlatego Kreatywna Europa zapewnia wsparcie dla projektów, sieci i innych działań, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo.

W jaki sposób stworzyć dobry projekt? Od czego zacząć?

Najważniejszy jest dobry pomysł. Należy pamiętać, że powinien on mieć wymiar europejski, spełniać cele Programu, być innowacyjny, oryginalny i kreatywny. Szanse na dotację będzie miał także projekt dobrze widoczny i rozpoznawalny oraz taki, który może przyczynić się do tworzenia kolejnych przedsięwzięć, budowania trwałych kontaktów międzynarodowych. Warto zastanowić się, jak stworzyć potencjał projektu do długotrwałego oddziaływania. Może poprzez same wydarzenia, a może poprzez materiały lub rezultaty, z których skorzysta jak największa liczba odbiorców w wielu krajach.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla polskich instytucji kultury jest nawiązanie współpracy międzynarodowej. Jak można znaleźć partnerów do projektu?

Poszukiwania najlepiej rozpocząć od rozważenia organizacji i instytucji, z którymi już współpracujemy. Możemy także szukać przez sieci organizacji kulturalnych działających na poziomie europejskim i internetowe platformy wymiany informacji na temat europejskiej kultury. Tworząc własny projekt warto skonfrontować pomysły z doświadczeniami instytucji, którym udało się uzyskać grant w Programie Kultura 2007-2013. Można skorzystać z bazy projektów unijnych EVE na stronach Komisji Europejskiej, a także z publikacji Punktu Kontaktowego ds. Kultury, które prezentują doświadczenia polskich beneficjentów. Pomoc można także uzyskać bezpośrednio w polskim Punkcie Kontaktowym, który ściśle współpracuje z Punktami we wszystkich krajach uczestniczących w Programie i może ułatwić znalezienie odpowiednich instytucji w danych krajach.

Kiedy rozpoczną się nabory?

Otwarcie pierwszych naborów zostało zapowiedziane na koniec 2013 roku. Prawdopodobnie będzie to grudzień. Wnioski będzie można składać najprawdopodobniej do marca-kwietnia. Są to jednak tylko teoretyczne daty na dzień dzisiejszy, gdyż opóźnienia nie są wykluczone i żadna oficjalna informacja nie została jeszcze podana. Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie przyjęta ostateczna wersja programu. Podobnie, Komisja nie udostępniła jeszcze informacji o tym, jakiej wielkości granty będą przyznawane, jaki będzie wymagany wkład własny, czy też liczba partnerów w projekcie. Aktualności płynące z Brukseli będzie można znaleźć na stronie www.program-kultura.eu a także w serwisie Prawo dla Praktyków.