Studia są przeznaczone dla pracowników instytucji kultury, operatorów turystycznych, służb ochrony zabytków, nauczycieli, muzealników, a także właścicieli obiektów zabytkowych i inwestorzy. Akademie Dziedzictwa pozwala nabyć podstawową wiedzę z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego oraz daje możliwość poznania dużego zasobu naszego dziedzictwa.

Studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa zostały powołane w 2001 r. przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych.

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:

  • Teoria dziedzictwa kulturowego
  • Prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa
  • Historia kultury i sztuki — centra i prowincje artystyczne
  • Przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa
  • Marketing, promocja i komunikacja
  • Samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków

Więcej informacji o Akademii Dziedzictwa, formularz zgłoszeniowy oraz założenia programowe znajdą Państwo na stronie internetowej MCK.