Z cyklu spotkań skierowanych do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów międzynarodowych w dziedzinie kultury można skorzystać jeszcze w Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Toruniu, Łodzi i Gdańsku. Spotkania odbędą się w czerwcu i lipcu. Udział w nich jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc potrzebna jest wcześniejsza rejestracja.

Podczas pierwszej edycji akademii, która odbyła się w 2013 r., omówiono zostały zagadnienia sprawiające najwięcej trudności dotychczasowym wnioskodawcom Programu Kultura, czyli budowanie długofalowego partnerstwa, budowania publiczności i promocji międzynarodowych wydarzeń.

W tegorocznej edycji Akademii Doskonałego Projektu zaplanowano 12 szkoleń w różnych miastach Polski. Część z nich już się odbyła. W czasie warsztatów omawiane są zasady przygotowania projektów i wypełniania wniosków o unijne granty na międzynarodowe działania, czyli jak pomysł „przelać” na papier.

Co ważne, podczas spotkań zwraca się uwagę na te aspekty aplikacji, które są istotne dla ekspertów oceniających wnioski i wpływają na skuteczność pozyskiwania dotacji.

Spotkania realizowane w ramach Akademii są także okazją do poznania głównych założeń i wytycznych Komponentu Kultura oraz bezpośrednich konsultacji projektów z pracownikami Biura Programu Kreatywna Europa.

Pomysłodawcą i organizatorem Akademii Doskonałego Projektu jest Biuro Programu Kreatywna Europa / Creative Europe Desk Polska, które działa w ramach struktury Instytutu Adama Mickiewicza. Biuro odpowiada za promocję Programu Kreatywna Europa w Polsce i pomaga publicznym oraz prywatnym organizacjom i instytucjom kulturalnym w pozyskaniu funduszy unijnych na międzynarodowe projekty z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego.

Terminy spotkań w poszczególnych miastach oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie www.akademiaprojektu.eu.