Na darmowe seminarium zaprasza Instytut Książki. Wydarzenie odbędzie się 16 maja w Warszawie w Bibliotece Narodowej. Szwedzcy, niemieccy i polscy specjaliści przedstawią sprawdzone sposoby na wdrożenie wypożyczeń e-booków w ofercie bibliotecznej.

Seminarium ma na celu nakreślenie wizji bibliotek przyszłości, w których obok tradycyjnej książki funkcjonuje również książka elektroniczna oraz ukazanie możliwości rynku książki elektronicznej i sposobów wdrażania wypożyczeń e-booków w ofercie bibliotecznej. Jednocześnie dynamicznie rozwijający się rynek sprzedaży e-booków stawia nowe wyzwania przed wydawcami, co niewątpliwe będzie wpływało na współpracę z bibliotekami.

Impulsem do zorganizowania seminarium był sondaż przeprowadzony przez Instytut Książki i wojewódzkie biblioteki publiczne jesienią 2013 r. Wynika z niego, że 62 biblioteki publiczne udostępniają e-booki w swoich placówkach, 26 bibliotek udostępnia czytniki e-booków, a 151 bibliotek publicznych oferuje dostęp do serwisów umożliwiających wypożyczanie i korzystanie z książek w formatach elektronicznych za pośrednictwem Internetu. Co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w bibliotekach publicznych w Niemczech czy w Szwecji, co nie oznacza, że wdrożenie oferty e-booków było tam łatwe i że problemy, na które natrafiły tamtejsze biblioteki nie są podobne do problemów polskich bibliotek. Stąd zaproszeni na seminarium eksperci pochodzą właśnie z tych krajów, m.in. autor raportu, dotyczącego e-booków, na podstawie którego szwedzkie gminy i regiony pracują z e-bookami w bibliotekach, oraz kierownik działu gromadzenia biblioteki miejskiej w Düsseldorfie.

Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Instytutu Książki.