Do 20 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu wymiany bibliotekarzy „Praktyka dla praktyka”. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie LABiB. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Praktyka dla praktyka” jest ogólnopolskim programem wymiany bibliotekarzy adresowanym do bibliotek publicznych, którego nadrzędnym celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nawiązanie kontaktów między pracownikami bibliotek. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach. Uczestnicy inicjatywy mogą wziąć udział również w wydarzeniu specjalnym, które trwa 3 dni.

Biblioteki biorące udział w wymianie to:

 • Biblioteka multimedialna BIBLIO — Lublin — Stanowisko pracy: bibliotekarz w filii;
 • Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu — stanowisko pracy: bibliotekarz, kierownik filii;
 • Oddział dla dzieci i młodzieży MBP w Jaśle — stanowisko pracy: bibliotekarz;
 • Wypożyczalnia dla dorosłych MBP w Gorlicach — stanowisko pracy: bibliotekarz;
 • Dział Organizacji i Promocji Wydarzeń Kulturalnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie — stanowisko pracy: plastyk;
 • Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie — stanowisko pracy: bibliotekarz dyżurny;
 • Biblioteka z Pasją — Gdynia — stanowisko pracy: bibliotekarz.

Aby wziąć udział w wymianie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Bibliotekarze mogą wziąć również udział w wydarzeniu specjalnym:

 • Festiwal Miasto Słowa w Gdyni. Festiwal corocznie towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia. Tegoroczny odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia;
 • Festiwal OKOlice Literatury w Szczecinie. Sztandarowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Odbędzie się w dniach od 25 do 27 września 2020.Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą granice i pogranicza;
 • Festiwal im. Zygmunta Haupta w Gorlicach. Inicjatywa odbędzie się w dniach od 23 do 27 września 2020 r. w Gorlicach. Festiwal jest zaplanowany jako cykliczne wydarzenie literackie, odbywające się co roku;
 • „Zobacz mój głos”. Festiwal Poezji Miganej w Lublinie, odbędzie się od 21 do 23 października 2020 r. Głównym punktem inicjatywy będą warsztaty poezji miganej, zakończone występem uczestników, a wydarzenia towarzyszące będą skierowane do niesłyszących, słabo słyszących, animatorów kultury, czy osób zarządzających instytucjami. Zaplanowano m. in. warsztaty motywujące, pokaz filmu „Znaki” i spotkanie z jego twórcami.

Aby wziąć udział w wydarzeniu specjalnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.